Nyhetsartikel: Ambassad för en utomjordisk civilisation: Raelianer presenterar tidsram för projektet ”ET Embassy"
(Kategori Press Release)
Postat av Iblis
tisdag 04 april 2017

Internationella Raeliska Rörelsen presenterar nu officiellt tidsplanen för projektet ET Embassy, som lanserades för över 40 år sedan av Rael för att välkomna en framstående utomjordisk civilisation till jorden genom en officiell ambassad.

Daniel Turcotte, Raels assistent för projektet ET Embassy, förklarar:
“Fas 1 av projektet är ett diplomatiskt initiativ som pågått i många år och kulminerade 7 oktober 2016 med vårt förslag till FN:s (dåvarande) generalsekreterare Ban Ki-moon om ett tilläggsprotokoll till Wienkonventionen för diplomatiska relationer. Detta tilläggsprotokoll lägger fram de diplomatiska arrangemangen för utomjordiska ambassader. Vi har även föreslagit en konferens för alla nationer som är intresserade med målsättning att diskutera detta protokoll, som även publicerats på hemsidan www.elohimembassy.org”.
Turcotte tillade även att:
”Fas 1 avslutas när två eller fler länder har ratificerat det frivilliga tilläggsprotokollet och vi hoppas det är uppnått år 2019”.

Han fortsatte med att förklara: ”Fas 2 innebär att analysera möjliga områden i de tre bäst lämpade av de länder som skrivit under tilläggsprotokollet och därefter välja den plats vi föredrar. Fas 3 innebär sedan förhandlingar om Internationella Raeliska Rörelsens övertagande av området, tillsammans med alla nödvändiga överenskommelser som gäller infrastruktur till och från området. Varje fas beräknas ta mellan tre och fyra år. Fas 4 består av detaljerad områdesanalys, detaljplanering, arkitektur, ansökningar, kontrakts- och avtalsskrivning, bygge, landskapsomvandling samt juridiskt förordnande så att ambassaden blir fullständigt fungerande och redo att välkomna den utomjordiska civilisationen år 2030”, avslutade Daniel Turcotte

Raelianer tror att den utomjordiska civilisationen, som Turcotte refererar till, skapade allt liv på jorden inklusive människor och att de är väldigt fredliga och betydligt mer framstående än oss, både vetenskapligt och filosofiskt. De kallas Elohim och de kommer inte återvända officiellt till jorden förrän vi välkomnar dem genom en ambassad och garanterar dem rätt diplomatisk status, varefter fred kommer att bestå på vår planet.

Den här veckan kommer tusentals raelianer över hela veckan återigen vara ute på gatorna, hålla konferenser och offentliga föreläsningar för att sprida denna medvetenhet och det hopp om fred det här projektet medför.

För mer information, kontakta sweden©rael.org

www.elohimembassy.org
Evenemang över hela världen : rael.org/ETembassyDay


Den här nyhetsartikeln är från Raeliska rörelsen - Pressrum
( http://sv.raelpress.org/news.php?extend.307 )