Raeliska rörelsen - Pressrum

Ambassad för en utomjordisk civilisation: Raelianer presenterar tidsram för projektet ”ET Embassy"