Raeliska rörelsen - Pressrum

Rael stöder Anonymous: Uppmanar till skapandet av "en verkligt demokratisk världsregering" för att ersätta FN